Startpagina LTC Bru-Tèn
Contributie
Club50
Reglementen
Contactformulier

Kantineregels

Foto's wulkentoernooi 2013
Foto's wulkentoernooi 2012
Foto's wulkentoernooi 2011
Foto's wulkentoernooi 2010
Foto's wulkentoernooi 2009
Foto's mosseltoernooi 2013
Foto's mosseltoernooi 2012
Foto's mosseltoernooi 2011
Foto's mosseltoernooi 2010
Foto's mosseltoernooi 2009
Foto's ladysday 2012
Foto's ladiesday 2013
Foto's baanonderhoud 2013
Opening Mepuus 2008
Dames 1 kampioen 2011
40 jarig jubileum
foto's jeugdcompetitie 2012
Jeugdcompetitie 2013
Bedrijventoernooi 2011
Clubkampioenschappen 2007
Sport en Beweging 2013
basisLTC Bru-Tèn

INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP

LTC DE BRU-TÈN


Ondergetekende geeft zich op voor het lidmaatschap van LTC de Bru-TènVoornaam:


Achternaam:


Adres:


Postcode:


Woonplaats:


Geboortedatum:


Telefoonnummer:


Mobielnummer:


E-mail adres:


De betaling van het lidmaatschap geschiedt d.m.v. automatische incasso, wanneer u hier niet toe bereid bent wordt een toeslag van €2,- per lid berekend.


Automatische incasso:

(Een incassoformulier wordt naar u opgestuurd ter ondertekening)


Doorlopende machtiging Algemeen


Ondertekende geeft L.T.C. "De Bru-Tèn" hierbij een doorlopende machtiging om het jaarlijkse contributiebedrag automatisch af te schrijven van zijn/haar bank- of girorekening.

Het contributiebedrag wordt jaarlijks vooraf vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering en wordt in twee gelijke termijnen afgeschreven. De eerste termijn per 20 maart en de tweede termijn per 28 mei van het lopende jaar.

Indien ondergetekende om welke reden dan ook niet akkoord is gegaan met automatsiche incasso is hij/zij gerechtigd om zijn/haar bank binnen een termijn van 30 dagen opdracht te geven het geincasseerde bedrag terug te storten op zijn/haar bank- of girorekening.

Deze machtiging vervalt slechts bij schriftelijke opzegging.


Bankrekeningnummer: